Chata Alenka

Výlety

Vranovská přehrada

Vranovská přehrada nabízí pěkné koupání od května do konce září. Chata Alenka je od přehrady vzdálená pouhých 200m. K travnaté, místy písčité pláži dojdete asi za 5 minut. Vranovská přehrada je rájem milovníků vodních sportů. Půjčovna loděk, kánoí a kajaků se nachází jen 300 m od chaty. 

Vranovská přehrada je asi 30km dlouhé vodní dílo. Vzniklo ve 30. letech 20. století a klikatí se bývalým kaňonem řeky Dyje od Podhradí nad Dyjí až k Vranovu. Je zásobárnou vody, zdrojem elektrického proudu pro celý region, ale současně také jednou z nejvyhledávanějších rekreačních oblastí v České republice, nazývanou též Moravský Jadran. Okolí Vranovské přehrady je protkáno sítí velmi zajímavých, a ne příliš náročných cykloturistických tras. Na těchto trasách se můžete zastavit u vyhledávaných turistických cílů jako je Státní zámek Vranov nad Dyjí, hrad Bítov, zřícenina hradu Cornštejn, Muzeum motocyklů, malovaný vinný sklípek v Šatově, hrad Hardegg, Pevnostní muzeum ve Vranově, vodní elektrárna a mnoho dalších zajímavostí.

Jen 16 km do Vranova leží starobylé královské město Znojmo s historickými klenoty, jako je Rotunda sv. Kateřiny a p. Marie, Znojemský hrad, Znojemské podzemí, Jihomoravské muzeum a řadou krásných kostelů. Vranovsko má co nabídnout opravdu všem. Úchvatná příroda se tu snoubí s kulturním bohatstvím umně vytvořeným před mnoha staletími. Voda, kvalitní cyklotrasy a množství turistických stezek nabízí mimořádné zážitky všem sportovcům.

 

Národní park Podyjí

je nejmenším národním parkem České republiky. Rozprostírá se podél hluboce zaklesnutého toku řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Toto říční údolí je, s výjimkou nejmenšího rakouského městečka Hardegg, zcela neobydlené. Park je domovem rozmanitých druhů rostlin a živočichů. Najdete zde rovněž překrásné přírodní scenérie: příkré skalní stěny nad meandrující řekou, bizarní skalní útvary či rozsáhlá vřesoviště. Území parku je pokryto především listnatými porosty – duby, habry a bučinami.

Kompletní informace o národním parku získáte v návštěvnickém středisku Správy Národního parku Podyjí, které leží v obci Čížov. Ve středisku Vám poskytnou informace o národním parku, v přednáškové místnosti promítnou videosnímky a dále si zde můžete prohlédnout netradiční expozici o přírodních krásách Podyjí. Návštěvnické středisko poskytuje služby zdarma denně od 1. června do 12. září (9- 17 hod.), mimo sezónu pouze o víkendech a státních svátcích.

 

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Státní zámek Vranov nad Dyjí je nezaměnitelnou dominantou a barokním klenotem Vranovska, majestátně se vypínající na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí. Archeologické nálezy svědčí o osídlení této oblasti již v době prehistorické. V 6. století se v kaňonu řeky Dyje usadili Slované. Vranovský hrad byl postaven v raném středověku, písemnou zmínku o něm nalezneme v Kosmově kronice v roce 1100. Původní středověký hrad časem přestal poskytovat panstvu potřebný komfort, a proto byl přebudován na honosný barokní zámek. Autorem impozantního projektu byl dvorní architekt rodu Althanů, Jan Bernard Fischer z Erlachu. 

Tento nezaměnitelný barokní skvost je součástí poměrně rozlehlého areálu. Základem areálu je trojkřídlá budova. K objektu se přimyká oválná dominantní stavba - sál předků. Nádvoří vytváří protilehlý obytný trakt. Severně je přistavěna kaple nejsvětější Trojice. V okolí zámku se rozkládá romantický lesopark s pozůstatky parkových staveb (kaplička, Felicitina studánka). Nejcennější součástí zámku je sál předků s galerií rodu Althanů. Interiér zdobí reliéfy a fresky od Tobiase Krackera a Johanna Michaela Rottmayra. Ostatní prostory zámku evokují atmosféru soukromého i společenského života šlechty v 18. a 19. století.

 

Hrad Bítov

Hrad Bítov se nachází asi 10 km severozápadně od Vranova nad Dyjí. Byl založen už v 11. stol. na místě velkomoravského hradiště, aby strážil jižní hranici přemyslovského státu. Z tohoto důvodu byl hrad postaven na velmi strategickém místě, na strmém břehu řeky Želetavky při soutoku s Dyjí. Bítovský hrad se stal významnou součástí znojemského údělného knížectví. Ve 13. století prošel Bítov rozsáhlou gotickou přestavbou, ze které se zachovalo pouze torzo válcové věže s břitem a část hradního paláce. Počátkem 14. století se stal Bítov majetkem rodu Lichtenburků z Bítova, kteří zahájili další přestavbu hradu. V 17. století hrad získali Jankovští z Vlašimi a ti hrad nechali upravit na barokní opevněné sídlo. 

Přestavby, tentokráte romantické gotizující, se hrad nevyhnul ani po příchodů dalších majitelů. Daunové vybudovali i romantický lesopark nad hradem. Na hradě se nachází několik vyhlídek a zastavení, lovecká stezka a Jezírko lásky. Dochovala se zde i hradní studánka Burgguelle s Lurdskou Madonou. V hradní kapli se zachovala gotická dřevořezba Madony s dítětem z počátků 14. století. Poslední majitel hradu, baron Jiří Haas, syn významného velkovýrobce porcelánu George Haase z Hasenfelsu, byl vášnivým cestovatelem a milovníkem zvířat a na hradě nechal zřídit poměrně velký a pestrý zvěřinec, který svého času sloužil i jako soukromá zoologická zahrada. V dnešní mohou návštěvníci hradu obdivovat nejrůznější druhy cizokrajných i domácích vycpaných zvířat a také unikátní sbírku vycpaných psů situovanou v posledním patře hradu. Hrad je velmi rozlehlý a návštěvníkům nabízí několik zajímavých prohlídkových okruhů, včetně různých sezonních výstav a akcí.

 

Hrad Cornštejn

Hrad Cornštejn (Zornstein) zaujímá strategickou polohu na západní straně kopcovitého výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí. Jeho jméno je odvozeno z německého Zorn (hněv) a Stein (kámen, skála), které mělo vyjadřovat sílu i pevnost hradu. Cornštejn náležel k bítovskému panství, které přešlo koncem 13. století do rukou rodu Lichtenburků. Původně nevelký hrad s palácem a nádvořím nechal Jindřich z Lichtenburka ve 2. polovině 14. století rozšířit o věnec ohrazený parkánovou hradbou. V 15. století pak Jan z Lichtenburka a Cornštejna nechal posílit opevnění hradu i vstupních bran a zbudovat nové administrativní a hospodářské budovy. 

Roku 1422 se o dobytí hradu pokusili husité. Na konci 15. století byl hrad v držení Krajířů z Krajku, pak se jako součást bítovského panství dostal do rukou rodu Štrejnů ze Švarcenavy, kteří ho přestali udržovat, a hrad zpustl. Mezi dalšími majiteli se na hradě vystřídali Jankovšti z Vlašimi a hrabata z Daunu. Posledním majitelem byl baron Haas z Hasenfelsu. Na základě Benešových dekretu byl Cornštejn v roce 1945 zestátněn. V letních měsících se hrad stává dějištěm nejrůznějších akcí s historickou tematikou: hostí kejklíře, šermíře, polykače ohňů… Neváhejte se proto na hrad vypravit i vy.

 

Free Joomla Lightbox Gallery